Make your own free website on Tripod.com
 

MRPC RACE RULES

 

AIR LINE DISTANCE (ALD)

 

 1. Kailangan may ALD ang lahat ng fancier na sasali sa race, ang ALD ay manggagaling  sa opisyal na taga sukat ng club.
 2. Isang kopya (Photocopy) ng ALD ang isa- submit sa club.
 3. Kung wala pang sukat, di pwedeng sumali ang fancier sa mga opisyal na karera (North at South Race).
 4. Maari lamang sumali ang fancier na walang sukat sa mga fun race at ang sukat na gagamitin ng fancier ay sukat na pinakamalapit sa kanya. dapat ito ay aprubado ng club race secretary.

 

KARERA

 

 1. Sa Regular at Special race, tanging mga kalapati lamang na may ring-band ang pwedeng isali.
 2. Para sa Young Bird series ang nailabas na club ring band lamang ang pwedeng isali (hal. 2009 MRPC ringband para sa 2009 race). Sa Open Race naman ay pwede isali kahit anong year ng ring band.
 3. Sa Fun Race naman, pwede isali ang kalapating walang sing-sing/cut band.
 4. Dapat mag-compete sa 1st lap ang kalapati para ma-qualify sa Over-All position para sa Yong Bird at Open Race Category..
 5. Ang karera ay gagamitan ng velocity (speed) system sa lap at weighted average ang gagamitin sa over-all na merong ganitong formula.

 

Over all weighted = (total distance x laps* total speed x laps)/total distance

X= number of laps

 

 1. Ang mananalo ay ang may pinakamataas na velocity/speed sa lap at weighted average speed sa OA.
 2. Ang minimum speed para makasali sa race result ay 700 meters/per minute
 3. Ang iskedyul ng training at karera ay ilalathala sa website ng club at ipapaskil sa club headquarters, maaring magbago ito kung may mga di inaasang pangyayari.
 4. Regular Race ay  North (Balaoan-Ilagan-Vigan-Tuguegarao-Laoag o Burgos at Aparri),  South (Naga, Legaspi, Sorsogon, Matnog, Calbayog)
 5. Special Race ay  Super-set/knock-out system, Ang Special Race ay ang last 3 training points ng North and South Race.

 

PREMYO

 

 1. 20% ng kabuuang premyong salapi ay mapupunta sa club para sa pondo nito.
 2. Ang prize money ay hahatiin sa 40%, 25%, 15% para sa !st, 2nd at 3rd Over All champion o 50%-30% kung 2 na lang ang maglalaban. 
 3.  Ang 1st -10th Place at ang Lap Winners ay makakatanggap ng diploma.

 

KUNG ANG PREMYO AY GURANTEED PRIZE

 

 1. Susundin ang rules o guidelines ng guaranteed prize race.
 2. Ang premyo ay ire release pagkaraan ng 6 na araw pagkatapos na mapaskil ang opisyal na resulta ng karera.

 

PAG-AARI NG RACING PIGEON

 

 1. Lahat ng kalapating isasali ay dapat pag-aari ng sumaling fancier, hindi papayagang ilaro ng isang fancier ang hindi niya kalapati.
 2. Ang mananalong ibon ng top positions (1st, 2nd at 3rd OA) kung kinakailangan ay ire- release ng 200 meters mula sa loft ng dapat niyang uwian.  Kung ang ibon ay hindi umuwi sa loft ang ibon ay automatikong disqualified at ang premyo na para sa kanya ay ibibigay sa susunod na winner.na nag qualify.

 

LOADING

 

 1. Lahat ng kalapating kasali sa karera ay sa opisyal na loading center lamang lalagyan ng rubber marker o sticker.
 2. Ang opisyal na loading center ay sa Block 35 Lot 27 Phase 1, Mabuhay City, Mamatid, Cabuyao.
 3. Ang loading date at ang oras ay ayon sa schedule na ilalabas ng club, walang extension ang ibibigay.

 

RACE FORM

 

 1. Lahat ng fancier na kasali sa race ay dapat merong race form, kung saan nakalagay ang detalye ng kalapating kanilang isasali.

 

MARKING NG KALAPATI

 

 1. Pagkatapos mag fill-up ng race form ang fancier, ito ay dapat ibigay sa member ng race committee o race secretary.
 2. Lahat ng kalapating kasali sa karera ay lalagyan ng rubber band o sticker. 
 3. Lahat ng kalapating nalagyan ng rubber marker/sticker ay hindi na pwedeng kunin o hawakan ng sinuman.

 

 

RUBBER MARKER /STICKER

 

 1. Kung sakaling umuwi ang isang kalapati na walang rubber marker o sticker, ito ay automatikong disqualified na sa race.
 2. Dapat isoli ang rubber marker/sticker sa loob ng 4 na oras pagkatapos ng karera..

 

SMS SYSTEM

 

 1. Ang karera ay gagamitan ng SMS clocking system sa http://clock.cav.ph.
 2. ang outer at inner number na iti-text ay dapat siguraduhing tama, kapag mali ang numero, automatik ng disqualified  ang kalapati.
 3. kung ano ang speed ng kalapati na lumabas sa SMS result ay final na.
 4. Sakaling ang pagkakamali ay galing sa race committee (maling encode ng number) o sa system mismo,  gagamitin ang log ng system para makita ang tamang oras at manual na kukwentahin ang tamang speed.

 

PROTESTA    

 

 1. Kung may protesta o reklamo sa nalathalang resulta ng karera, ito ay dapat ipa-abot sa race secretary o presidente ng club sa loob ng 3 araw matapos malathala ang resulta ng karera.
 2. Pag lumampas sa 3 araw na palugit, di na didinggin ang protesta at magiging opisyal na ang resulta ng karera.

 

 

DI PWEDENG ISAKAY

 

 1. Ang race secretary/ Club officers ay may karapatang huwag isali o isakay ang kalapating sa opinion nila ay may nakakahawang sakit.

 

 
 
id30.html